top of page

DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA

czyli wszystkie plany, listy i schematy, które otrzymasz zamawiając pełny projekt wnętrza.

Plan układu funkcjonalnego

to rzut płaski lokalu, przedstawiony w czarno - białej kolorystyce i zawierający oznaczenie wszystkich ścian zewnętrznych i wewnętrznych lokalu oraz drzwi wejściowych i wewnętrznych.

Zawiera także symbolicze odwzorowanie mebli, sanitariatów, sprzętu AGD i RTV, lamp oraz dekoracji, które z uwagi na swoje gabaryty wymagają zapewnienia odpowiedniej przestrzeni

układ funkcjonalny wnętrza

Specyfikacja produktowo-materiałowa

to lista użytych w projekcie materiałów, produktów i sprzętów wraz z ich opisem i wskazaniem dostawcy, u którego możliwy jest zakup lub
zamówienie konkretnej pozycji. Na jej podstawie mają Państwo możliwość przygotowania i kontroli kosztorysu oraz dokonania zakupów. 

Specyfikacja produktowo-materiałowa

Plan rozmieszczenia punktów elektrycznych

stanowi źródło informacji nt. rozmieszczenia poszczególnych punktów elektrycznych - gniazd, lamp i sterujących nimi łączników, w przestrzeni pomieszczeń.
Plan rozmieszczenia punktów elektrycznych przedstawiony jest na dwóch rzutach płaskich (2D) układu funkcjonalnego.
Pierwszy z nich zawiera schematyczne oznaczenie punktów świetlnych (lamp sufitowych, ściennych, i taśm ledowych) oraz sterujących nimi łączników, drugi wskazuje umieszczenie gniazd.

Plan rozmieszczenia punktów elektrycznych

Wizualizacje pomieszczeń

są graficznym, barwnym odzwierciedleniem danego wnętrza. Celem ich przygotowania jest pokazanie, w możliwie najbardziej przystępny
sposób jak będzie wyglądać projektowane wnętrze po wykonaniu rekomendowanych prac i umieszczeniu w nim wskazanych mebli i sprzętów. Na wizualizacji widoczne są światła, cienie i odbicia, co jest efektem renderingu programu. Wizualizacja obarczona jest błędem w ocenie kolorów, odcieni, nasycenia i struktury, w zależności od kalibracji monitora czy jakości ekranu. Wizualizacja pokazuje założenia kolorystyczne i materiałowe, nie jest jednak przełożeniem do
rzeczywistości w stosunku 1:1. 

Wizualizacje pomieszczeń

Widoki ścian

To rzuty płaskie (2d) poszczególnych ścian projektowanych wnętrz. Są uzupełnieniem i dopełnieniem wcześniejszych schematów, Ułatwiają precyzyjne rozmieszczenie elementów w obrysie ścian - takich jak np. lampy, osprzęt elektryczny lub zabudowa stolarska.

Widoki ścian

Projekt koncepcyjny mebli niestandardowych

to schematy wraz z uzupełniającymi je opisami, które stanowią podstawę do wykonania mebli przez firmy stolarskie. Zawierają informacje nt. konkretnych materiałów - płyt meblowych lub drewnianych, blatów, widocznych okuć. Nie są to jednak projekty techniczne, nie zawierają informacji nt. niewidocznych okuć i złączy
meblowych, elementów konstrukcyjnych, a w szczególności rozkroju płyt meblowych.

Projekt koncepcyjny mebli niestandardowych

2. Specyfikacja produktowo-materiałowa

bottom of page